«Ανάπτυξη της Κρουαζιέρας και της Λιμενικής Ασφάλειας»

6 Μαρτίου 2017

Η «Ανάπτυξη της Κρουαζιέρας και της Λιμενικής Ασφάλειας» ήταν το θέμα του business event που διοργάνωσε με επιτυχία η ICTS Hellas στις 21 Φεβρουαρίου 2017 και πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της πρώτης ημερίδας που έγινε στις 29 Ιανουαρίου 2016. Στην εκδήλωση συμμετείχαν με εισηγήσεις και ανταλλαγή απόψεων εκπρόσωποι σημαντικών οργανισμών από τους κλάδους του Τουρισμού και των Μεταφορών. Τα κυριότερα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από τις παρουσιάσεις και τη συζήτηση που ακολούθησε μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:

 1. Το 20% της παγκόσμιας κρουαζιέρας προσεγγίζει με κρουαζιερόπλοια Ελληνικούς προορισμούς. Ο κλάδος γενικά αναπτύσσεται με 5% και η τάση αυτή θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.
 2. Υπάρχει μια τάση γιγαντισμού του κλάδου καθώς τα νέα πλοία που ναυπηγούνται είναι τουλάχιστον 3.500 θέσεων (μέχρι το 2023).
 3. Επομένως, ορισμένες από τις σημερινές, ελληνικές λιμενικές υποδομές θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα.
 4.  Οι σημερινές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις ιδιαίτερα στα Λιμενικά Ταμεία, δεν βοηθούν στην ανάπτυξη του κλάδου. Το θέμα αυτό θα πρέπει να τεθεί στους Δήμους και τις Περιφέρειες από τους φορείς κρουαζιέρας, π.χ. μέσω ΕΕΚΕΦΝ.
 5. Θα πρέπει να υπάρξει εξορθολογισμός των λιμενικών χρεώσεων για πραγματικά παρεχόμενες υπηρεσίες και κατόπιν έγκαιρης διαβούλευσης με τις εταιρείες κρουαζιέρας (π.χ. τέλος ασφάλειας πριν η εταιρεία προβεί στην ανακοίνωση των προγραμμάτων κρουαζιέρας – μέχρι και δύο χρόνια μετά).
 6. Παρά την πολυπλοκότητα του θέματος και των υπαρχουσών λιμενικών υποδομών και ντόκων, ο συντονισμός των υπηρεσιών στα λιμάνια και το berth allocation στην Ελλάδα χρειάζονται βελτίωση. Μία σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα για όλη την ελληνική Επικράτεια θα μπορούσε να είναι η λύση, όπως συμβαίνει στο εξωτερικό.
 7. Χρειάζονται ορθά, αδιαμφισβήτητα μεγέθη και οικονομικά στοιχεία για την κρουαζιέρα στον εκάστοτε προορισμό και στην Ελλάδα γενικότερα (π.χ. αφίξεις πλοίων, αριθμός επιβατών, ποσό δαπάνης ανά κεφαλή, συνδρομή στο ΑΕΠ ή σε θέσεις εργασίας τοπικά κλπ.). Εδώ καλούνται οι φορείς της κρουαζιέρας να επιτελέσουν το έργο τους συντονισμένα.   
 8. Βελτιστοποίηση της συνεργασίας με τους Δήμους και τις Περιφέρειες για την προαγωγή της εμπειρίας προορισμού ως στρατηγικό στοιχείο διαφοροποίησης της κρουαζιέρας στην Ελλάδα (π.χ. φέρουσα ικανότητα του προορισμού, σήμανση, πληροφόρηση, ανάδειξη τοπικών προϊόντων και εθίμων κτλ.).
 9. Προγραμματισμός και βελτίωση των ικανοτήτων των ανθρώπινων πόρων (skills), π.χ. εξειδικευμένοι ξεναγοί με περισσότερες ξένες γλώσσες ανάλογα με τους επιβάτες της κρουαζιέρας κλπ.
 10. Μέτρηση της ικανοποίησης επιβάτη από τον προορισμό και άμεσες ενέργειες βελτίωσης ανά προορισμό.
 11. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, δημογραφικές ομάδες (π.χ. Millennials), προορισμούς και δρομολόγια, ώστε να εμπλουτιστεί, διαφοροποιηθεί και στρατηγικά να ανανεωθεί το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Η έλευση της Fraport με τα 14 αεροδρόμια, η νέα στρατηγική στοχοθέτηση του ΟΛΠ θα δώσουν νέα ώθηση στον κλάδο.
 12. Στόχος όλων των φορέων πρέπει να είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στην Ελλάδα και της κρουαζιέρας φυσικά.  

Η επόμενη εκδήλωση με θέμα την ανάπτυξη της κρουαζιέρας έχει προγραμματιστεί τον Φεβρουάριο του 2018.

 

Διαβάστε μερικές από τις παρουσιάσεις της εκδήλωσης:

 

Ανάπτυξη Κρουαζιέρας & Λιμενική Ασφάλεια

Marketing & Branding Τουριστικών Προορισμών, TOPOSOPHY- DESTINATION MARKETING AGENCY

Νέες Τάσεις στην Κρουαζιέρα και διεθνείς πρακτικές, ICCS CO

Ο ρόλος του αεροδρομίου στην προώθηση και ανάπτυξη του προορισμού Αθήνα, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Η Κρουαζιέρα σήμερα και τρόποι Ανάπτυξής της, Navigator Travel

Η ανάπτυξη της Κρουαζιέρας στην Ελλάδα (σύμφωνα με το παράδειγμα της Celestyal Cruises), Celestyal Cruises