Η ICTS Hellas κέρδισε το διαγωνισμό για την παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας/Φύλαξης της Λιμενικής Εγκατάστασης αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου στο πλαίσιο εφαρμογής του κώδικα ISPS.

14 Νοεμβρίου 2018

λιμανι Ηρακλειου.jpg

Η ICTS Hellas κατακυρώθηκε από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου για να παρέχει τις υπηρεσίες ασφαλείας/φύλαξης της λιμενικής εγκατάστασης του Λιμένος από τις 21 Οκτωβρίου και μέχρι την εξάντληση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν σε:

  • Έλεγχο πρόσβασης προσώπων και οχημάτων στους χώρους της λιμενικής εγκατάστασης
  • Προστασία των περιοχών περιορισμένης πρόσβασης όπως ορίζονται από τα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας
  • Επιτήρηση της ασφάλειας των χώρων του Λιμένα μέσω συστήματος CCTV και εκτέλεση πεζών και εποχούμενων περιπολιών

Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πραγματοποιούνται σε συμφωνία με το εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ).