Η ICTS Hellas συμμετείχε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Μαρινών 2018

12 Νοεμβρίου 2018

IWMC2018

Η ICTS Hellas συμμετείχε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Μαρινών 2018, το οποίο πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα από το Διεθνές Συμβούλιο Ενώσεων Ναυτικής Βιομηχανίας (ICOMIA) και την Ένωση Μαρινών Ελλάδος.

Το συγκεκριμένο Συνέδριο είναι το μοναδικό στο είδος του που εστιάζει βάθος στη βιομηχανία μαρινών σε παγκόσμια κλίμακα και ήταν μια ιδανική ευκαιρία για ειδικούς στην ανάπτυξη, την υποδομή και τον εξοπλισμό μαρίνας να μοιραστούν τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους με εκπροσώπους από όλο τον κόσμο.

Στη διάρκεια του συνεδρίου επισημάνθηκε και η σπουδαιότητα του ρόλου που διαδραματίζουν οι τουριστικοί λιμένες στην οικονομική ανάπτυξη της οικονομίας, ενώ αναλύθηκε και η σημασία της Ασφάλειας Λιμένων και Μαρινών, όπου η ICTS Hellas διαθέτει μεγάλη εμπειρία και ευρύ πελατολόγιο.