15 υποτροφίες και θέσεις εργασίας προσφέρει η ICTS Hellas

9 Δεκεμβρίου 2016

Η ICTS Hellas, ηγέτης στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών και λιμένων, γιορτάζει τα 30 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα και προσφέρει σε 15 άτομα που ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στον κλάδο ασφάλειας:

  • κάλυψη του κόστους απόκτησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος ως ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας καθώς και της άδειας screener / guard από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). Περιλαμβάνει τα μαθήματα της βασικής εκπαίδευσης (105 εκπαιδευτικές ώρες), παράβολο ΚΕ.ΜΕ.Α. για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης (έως και 2 συμμετοχές), έκδοση γνωματεύσεων από ψυχίατρο, Ω.Ρ.Λ., οφθαλμίατρο και παράβολο για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος από την Ελληνική Αστυνομία.
  • θέση πλήρους απασχόλησης στην ICTS Hellas για 5 άτομα στην Αθήνα, 5 άτομα στη Μύκονο και 5 άτομα στην Πάτμο

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν υποχρεωτικά απολυτήριο Λυκείου, γνώση της Αγγλικής γλώσσας και δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες. Προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψηφίους: α. με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 10.000€, β. τέκνα μονογονεϊκής, τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας και γ. γονείς μονογονεϊκής, τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας. Για την τεκμηρίωση του οικογενειακού εισοδήματος απαιτείται η υποβολή του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φόρου εισοδήματος (οικονομικό έτος 2015) ενώ για την τεκμηρίωση της οικογενειακής κατάστασης η υποβολή πρόσφατου πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. Τα εν λόγω έγγραφα υποβάλλονται μαζί με το βιογραφικό σημείωμα. Θα εκτιμηθούν επιπροσθέτως η προϋπηρεσία σε θέση εξυπηρέτησης πελατών, η διάκριση σε εγχώρια ή διεθνή διοργάνωση σχολικού, πανεπιστημιακού αθλητισμού ή σε εθνικό πρωτάθλημα ατομικού ή ομαδικού αθλήματος, η εθελοντική συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικού σκοπού και η συμμετοχή ως μέλος σε μη κερδοσκοπικούς φορείς πολιτιστικού, κοινωνικού χαρακτήρα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@icts.gr έως και την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου. Το σχετικό μήνυμα θα φέρει τον τίτλο: "ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ" και στη συνέχεια θα αναγράφεται η περιοχή ή οι περιοχές ενδιαφέροντος (Αθήνα ή/και Μύκονος ή/και Πάτμος). Διευκρινιστικά αιτήματα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@icts.gr.