Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Back to Παρουσίαση Συνεργασιών

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Η ICTS Hel­las παρέχει αδιαλείπτως υπηρεσίες ασφαλείας στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) για περισσότερα από 10 χρόνια, απασχολώντας περισσότερους από 550 υπαλλήλους συνολικά στους τομείς ελέγχου ασφαλείας επιβατών και χειραποσκευών, ελέγχου πρόσβασης και φύλαξης κρίσιμων περιοχών, φύλαξης αεροσκαφών, ελέγχου εγγράφων και ασφάλειας φορτίου.

Τι Κάναμε:

Το 2005 ομάδα της ICTS Hellas αποτελούμενη από κορυφαίους ειδικούς στην ασφάλεια αερομεταφορών και στην τεχνολογία ασφάλειας παρέδωσε στο ΔΑΑ μία περιεκτική μελέτη των ελεγχόμενων περιοχών του αερολιμένα και ανέπτυξε ένα λεπτομερές σχέδιο για την εξασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης του ΔΑΑ με τους νέους κανονισμούς της ΕΕ για τα Ζωτικά Τμήματα.

Το 2007 η ICTS Hellas ανέλαβε το έργο του ελέγχου ασφαλείας επιβατών και χειραποσκευών στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και συγκεκριμένα στην Περιοχή Εκτός Σένγκεν.

Το 2009 η ICTS Hellas αναλαμβάνει τα Κρίσιμα Σημεία του ΔΑΑ καθώς και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων VIP ενώ ανανεώνει την παροχή υπηρεσιών ελέγχου ασφαλείας επιβατών και χειραποσκευών στην Περιοχή Εκτός Σένγκεν.

Τι Πετύχαμε:

  • Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών αναδείχθηκε κορυφαίος αερολιμένας της Ευρώπης στην υλοποίηση των Οδηγιών υπ’ αρ. 2320/2002 και 1138/2004.

  • Ο ΔΑΑ πέτυχε πλήρη συμμόρφωση με τους διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς ασφαλείας για τα Ζωτικά Τμήματα ενώ αριστεύει συστηματικά σε εξωτερικούς ελέγχους που διεξάγονται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, διεθνείς ρυθμιστικές Αρχές και αεροπορικές εταιρείες.  

  • Μηδενικά ευρήματα και μηδενικά πρόστιμα για την ICTSHellasσε 175 επιθεωρήσεις και εξωτερικούς ελέγχους ετησίως.

  • Σχεδόν 90% των συμμετεχόντων από τον κλάδο ασφάλειας αερομεταφορών σε ετήσια Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών δηλώνουν Ικανοποιημένοι και Αρκετά Ικανοποιημένοι από την εμπειρία τους στην Αθήνα.

  • Μείωση του απαιτούμενου χρόνου σε <= 60’’ για τον έλεγχο των επιβατών από τη στιγμή που φτάνουν στη Μαγνητική Πύλη.