Λιμενικό Ταμείο Χανίων (Λιμένας Σούδας) Back to Παρουσίαση Συνεργασιών

Η ICTS Hellas εγκατέστησε ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας στο Λιμένα της Σούδας για λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείου Χανίων. Το έργο, προϋπολογισμού 1,4 εκατ. ευρώ, είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα ασφάλειας που έχουν υλοποιηθεί σε ελληνικό λιμένα και παραδόθηκε σε πλήρη λειτουργία εντός μόλις 4 μηνών.

Τι Κάναμε:

Το σύστημα περιλαμβάνει τη δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης όλων των χρηστών του λιμένα, την ηλεκτρονική αναγνώριση οχημάτων και χρηστών μόνιμης ή προσωρινής χρήσης που εισέρχονται στο χώρο του λιμένα καθώς και καταγραφής των ασυνόδευτων αποσκευών. Περιλαμβάνει επίσης τη λειτουργία Κέντρου Ελέγχου Ασφαλείας εντός της Λιμενικής εγκατάστασης προς το οποίο μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο το σύνολο των πληροφοριών ασφαλείας και έχει την ικανότητα να διοχετεύσει την πληροφορία στον Υπεύθυνο Ασφάλειας του λιμένα ανά πάσα ώρα και στιγμή. Το σύστημα ελέγχου πρόσβασης είναι διασυνδεδεμένο με όλα τα υπόχρεα Ε/Γ-Ο/Γ & Τουριστικά πλοία που εξυπηρετούνται μόνιμα από την Λιμενική Εγκατάσταση.  Κατασκευάστηκε μεταφερόμενος οικίσκος με ενσωματωμένο μηχάνημα X-Ray και μαγνητική πύλη για τον ασφαλή έλεγχο χειραποσκευών και επιβαινόντων στην Κρουαζιέρα σε οποιοδήποτε μέρος του Λιμένα. Εγκαταστάθηκε σύστημα Wi-Fi με εμβέλεια σε όλο τον Λιμένα για την πλήρη εξυπηρέτηση των επιβατών, τόσο της Κρουαζιέρας όσο και της Ακτοπλοΐας.

Τι Πετύχαμε:

  • Επίτευξη της ελάχιστης δυνατής παρέμβασης από την εφαρμογή του συστήματος και των διαδικασιών σε επιβάτες, πλοία, προσωπικό, φορτία και επισκέπτες του πλοίου.
  • Ελαχιστοποίηση του χρόνου ταυτοποίησης και έγκρισης εισόδου και παραμονής ατόμων (εργαζομένων, επιβατών και λοιπών χρηστών) στη λιμενική εγκατάσταση.
  • Συμβατότητα συστήματος ασφαλείας με συστήματα πλοίων που χρησιμοποιούν τακτικά τη λιμενική εγκατάσταση και επεκτασιμότητα σε νέα πλοία που θα εξυπηρετούνται σε σταθερή βάση τον λιμένα.
  • Πλήρης εναρμόνιση του Λιμένα Σούδας με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα περί Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων ISPS, της Συνθήκης Schengen καθώς και της σχετικής ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας.
  • Αύξηση των αφίξεων πλοίων και επιβατών κρουαζιέρας  ως αποτέλεσμα της εναρμόνισης του Λιμένα Σούδας με τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας.
  • Ταχύτερη ενεργοποίηση του μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων του Λιμένα σε περιπτώσεις κατάστασης έκτακτης ανάγκης.