Tirana International Airport Back to Παρουσίαση Συνεργασιών

Η θυγατρική της ICTS Hellas, ICTS Albania, παρέχει από το 2005 έως σήμερα υπηρεσίες ασφαλείας, Ελέγχου Πρόσβασης, Ελέγχου Αποσκευών, Κρίσιμων Σημείων Επιβατών και Χειραποσκευών, Περιμέτρου, Περιπολίας Χώρων VIP, Ελέγχου Φορτίου, Τροφοδοσίας και Ταχυδρομείου στο Διεθνές Αεροδρόμιο Τιράνων “Nene Tereza”. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του συγκεκριμένου έργου ανέρχεται στα 1.850.000€ ετησίως ενώ στο έργο απασχολούνται 124 άτομα.

Η πρόκληση

Το 2005 κοινοπραξία με επικεφαλής την Hochtief AirPort ανέλαβε τη διοίκηση του Αερολιμένα και προχώρησε αμέσως στην ανάθεση κατασκευής νέου επιβατικού σταθμού. Προκειμένου να προσελκύσει διεθνείς αερομεταφορείς και να εξυπηρετήσει πρόσθετους προορισμούς ο Αερολιμένας έπρεπε να συμμορφωθεί πλήρως με τους όλους τους διεθνείς κανονισμούς για τις αερομεταφορές και ιδιαίτερα με εκείνους που αφορούν την ασφάλεια. Με τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης να έχει μόλις ολοκληρωθεί, η επιλογή εταιρείας ασφαλείας που θα είχε την ικανότητα να παρέχει υποστήριξη στο αρχικό στάδιο λειτουργίας ήταν αποφασιστικής σημασίας ώστε ο Αερολιμένας να επιτύχει τη συμμόρφωσή του με τα διεθνή πρότυπα. Επίσης, δεδομένου ότι επρόκειτο για νέα κατασκευή, έπρεπε να διαμορφωθεί από μηδενική βάση μια υποδομή ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρησιακών εγχειριδίων, των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας και της εκπαίδευσης. Οι απαιτήσεις του Αερολιμένα ως προς την επιλογή παρόχου υπηρεσιών ασφαλείας ήταν διττές: έπρεπε αφ’ ενός μεν να πληροί τα πλέον αυστηρά πρότυπα ασφαλείας, αφ’ ετέρου να είναι σε θέση να προσαρμοστεί στην αύξηση του όγκου της επιβατικής κίνησης, ο οποίος σε διάστημα μόλις 8 ετών αυξήθηκε κατά 130%.

Η Λύση

Η ICTS παρέδωσε σχέδιο προσωπικού ασφαλείας που περιλάμβανε την επιλογή, την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό 130 ατόμων (70 χειριστές ακτινοσκοπικών μηχανημάτων, 40 ελεγκτών περιμέτρου και σημείων πρόσβασης και 20 υπευθύνων βάρδιας και εποπτών. Επίσης ανέπτυξε ταχύτατα διαδικασίες επιλογής και εκπαίδευσης προσωπικού με περιγραφές θέσης εργασίας, συνεντεύξεις, εξονυχιστικό έλεγχο των διαδικασιών επιλογής και εκπαιδευτικά εγχειρίδια. Η βελτιστοποίηση των παραπάνω διαδικασιών επιτεύχθηκε χάρη στην επιλογή προσωπικού με τη χρήση Η/Υ και τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων εκπαίδευσης. Προετοιμάστηκαν επιχειρησιακές διαδικασίες και πολιτικές ποιότητας με σκοπό την πλήρη ανταπόκριση με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας. Ως τμήμα του νέου συστήματος ποιότητας συμφωνήθηκαν με τη διοίκηση του Αερολιμένα πρότυπα αναφοράς και πολιτικές ενημέρωσης και επικοινωνίας με στόχο τη αδιάλειπτή διασφάλιση της διαφάνειας.

Το Αποτέλεσμα:

• Αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 145% σε διάστημα 9 χρόνων, από 730.000 σε 1.8 εκατ. επιβάτες, αναδεικνύοντας τον Αερολιμένα σε περιφερειακή πύλη αερομεταφορών της ΝΑ Ευρώπης. • Πλήρη συμμόρφωση του Διεθνούς Αεροδρομίου Τιράνων με τους διεθνείς και τους εθνικούς κανονισμούς ασφαλείας. Το Αεροδρόμιο αξιολογείται με άριστα σε εξωτερικούς ελέγχους που διεξαγάγει η Αλβανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ACAA) και διεθνείς ρυθμιστικές Αρχές.

• H ICTS Albania προτείνεται κατ’ εξακολούθηση από την ACAA για το επίπεδο απόδοσης του προσωπικού της και την ποιότητα της εκπαίδευσής του.

• Πιστοποίηση, από την ACAA, του Συστήματος Εκπαίδευσης της ICTS με τη Χρήση Υπολογιστή (Computer Based Training – «Eagle») ως εγκεκριμένη λύση εκπαίδευσης για τον έλεγχο μέσω ακτινοσκοπικού μηχανήματος. Το Eagle χρησιμοποιείται σήμερα για τη βασική και επαναληπτική εκπαίδευση των ελεγκτών ασφαλείας.

• 92% των συμμετεχόντων σε Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών δηλώνουν Ικανοποιημένοι και Αρκετά Ικανοποιημένοι από την εμπειρία τους στα Τίρανα.

• 91% το ποσοστό των επιβατών που δηλώνουν Πολύ και Αρκετά Ικανοποιημένοι από την Ευγένεια και τη Διάθεση Εξυπηρέτησης του Προσωπικού Ασφαλείας και 89% το ποσοστό των επιβατών που δηλώνουν Πολύ και Αρκετά Ικανοποιημένοι από τη Λεπτομέρεια στην Επιθεώρηση Ασφαλείας, σύμφωνα με την ετήσια αξιολόγηση της αρμόδιας Αρχής.

• 88% των επιβατών αξιολόγησε την αναμονή ως Σύντομη ή Πολύ Σύντομη, ως αποτέλεσμα των καινοτόμων συστημάτων διαχείρισης των σειρών της ICTS.

• Απονομή Βραβείου στο Διεθνές Αεροδρόμιο Τιράνων το 2008, ενώ η συνεργασία με την ICTS διένυε μόλις τον τρίτο χρόνο της, για τη «διαμόρφωση ενός νέου οράματος για τη μητροπολιτική περιοχή των Τιράνων».