Η Στρατηγική μας

Το Όραμά μας

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες η ICTS Europe διατηρεί ηγετική θέση στην αγορά ασφαλείας αναπτύσσοντας πρωτοποριακά προϊόντα και κατακτώντας αδιαμφισβήτητη φήμη για την καινοτομία, την ποιότητα και την  αξία των υπηρεσιών της.

Σε ένα περιβάλλον όπου όλο και πιο σύνθετες απειλές ασφαλείας χρειάζεται να αντιμετωπιστούν με ολοένα και μικρότερους προϋπολογισμούς, το όραμά μας παραμένει πιστό στις καταβολές μας:

να είμαστε οι ηγέτες της αγοράς υπηρεσιών ασφαλείας υψηλότατου επιπέδου, αυξάνοντας τη συνολική αξία και βελτιώνοντας την εμπειρία πελατών και επιβατών με πρωτοποριακά προϊόντα.   

Η Αποστολή μας

Η υψηλού επιπέδου και οικονομικώς αποδοτική ασφάλεια είναι άκρως σημαντική για τους πελάτες μας. Ως υπεύθυνη για την ασφάλεια αερολιμένων και αερομεταφορέων, λιμένων και εταιρειών κρουαζιέρας, δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών η ICTS Hellas έχει επιφορτιστεί με κρίσιμα σημεία της επιχειρηματικής λειτουργίας των πελατών μας.

Αποστολή μας είναι να αναπτύσσουμε προϊόντα και διαδικασίες κορυφαίας ποιότητας και τα εντάσσουμε στην επιχειρηματική δραστηριότητα των πελατών μας με τρόπο που βελτιώνει την ποιότητα και μειώνει το κόστος – μια προστιθέμενη αξία που είναι μετρήσιμη και ευαπόδεικτη.

Με γνώμονα τα παραπάνω, επιδιώκουμε να ενδυναμώσουμε την ηγετική θέση μας στις υφιστάμενες αγορές ενώ αναζητούμε διαρκώς νέες ευκαιρίες για να επεκτείνουμε την εξειδίκευση μας σε νέα πεδία.