Πιστοποιήσεις

Διασφάλιση Ποιότητας

Η ICTS Hellas έχει πιστοποιηθεί τόσο για την ποιότητα των υπηρεσιών της, όσο και για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων της. Σήμερα η δέσμευση του ομίλου ICTS ως προς την ποιότητα αποδεικνύεται από την απόκτηση των παρακάτω πιστοποιητικών:

  • EN ISO 9001:2015
  • SII ISO 9001:2015
  • BS OHSAS 18001:2007
  • ΕΝ 16082:2011
  • EN ISO 27001:2013
  • ISO 14001:2015
  • BS ISO 39001:2012

Το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων και Εκπαίδευσης της ICTS Europe είναι υπεύθυνο για τη Διασφάλιση Ποιότητας της ICTS και παρέχει συντονισμένες οδηγίες στις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου σχετικά με ζητήματα που αφορούν την πολιτική διασφάλισης ποιότητας, τη συμμόρφωση με αυτή, την εφαρμογή και τον έλεγχό της.

Υπεύθυνοι στις θυγατρικές εταιρείες για τη συμμόρφωση με τα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας της ICTS είναι οι Γενικοί Διευθυντές των Θυγατρικών Εταιρειών, μαζί με αφοσιωμένους υπαλλήλους που διορίζονται ως Υπεύθυνοι Ποιότητας σε κάθε σταθμό της ICTS.        

Επιχειρηματική Αριστεία

Η ICTS Hellas έχει διακριθεί από το European Foundation o fQuality Management (EFQM) ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου της στην Ευρώπη για την Επιχειρηματική της Αριστεία (European Excellence Business Award).

Best Workplaces

Η ICTS Hellas έχει διακριθεί στα Best Workplaces 2017 μεταξύ των εταιρειών με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα (κατηγορία πάνω από 250 εργαζόμενοι).