Οι Αξίες μας

Η διαρκής ανάπτυξη και η επιτυχία της ICTS Hellas αποτελούν αδιάψευστη μαρτυρία της εκτίμησης των πελατών μας.

Η φήμη μας για την αρτιότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών μάς δίνει το πλεονέκτημα  της ανάπτυξης σχέσεων μακροχρόνιας συνεργασίας με τους πελάτες μας οι οποίες οφείλονται σε τέσσερις θεμελιώδεις αξίες που συνθέτουν την κουλτούρα της ICTS Hellas.

 

Καινοτομία

Θέτουμε τα πρότυπα στον κλάδο της Ασφάλειας και αναζητούμε τη συνεχή βελτίωση. Προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές έχοντας την ικανότητα να τις προβλέπουμε

 

Αφοσίωση

Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες των πελατών μας μέσω της αριστείας, επενδύοντας σε καινοτόμες ιδέες, εξατομικευμένες τεχνολογικές λύσεις και βέλτιστες πρακτικές διοίκησης

 

Ομαδικό Πνεύμα

Λειτουργούμε με διαφάνεια και συνεργατικότητα, προάγοντας το ομαδικό πνεύμα και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών.

 

Αειφορία

Τιμούμε τους συμμετόχους μας και υποστηρίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας προσφέροντας ένα υγιές, ασφαλές και ανταποδοτικό περιβάλλον εργασίας