Πού Λειτουργούμε

Η ICTS Hellas είναι ο κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών και λιμενικής ασφάλειας στην Ελλάδα, δραστηριοποιούμενη σε 42 περιοχές σε όλη τη χώρα, υλοποιώντας πάνω από 90 έργα και απασχολώντας περισσότερους από 1200 εργαζόμενους. Διαθέτοντας σε ετοιμότητα ισχυρή υποδομή και με παρουσία, μεταξύ άλλων στο μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας και τους σημαντικότερους ελληνικούς λιμένες η ICTS Hellas είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες σε περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων.

Η γρήγορη ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων διευκολύνεται από τη στενή σχέση συνεργασίας με τις ρυθμιστικές αρχές και τις τοπικές κοινωνίες καθώς και από τη γνώση του διεθνούς και εθνικού ρυθμιστικού πλαισίου.