Καριέρα

Η φιλοσοφία της ICTS Hellas στην παροχή υπηρεσιών βασίζεται στην ομαδική δουλειά. Η εταιρεία μας προσφέρει ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο εκτιμά τους εργαζόμενους και στο οποίο τους δίνεται η ευκαιρία να επιτύχουν τους επαγγελματικούς στόχους τους. Με γνώμονα το όραμα τις αξίες μας σχεδιάζουμε πολιτικές που σέβονται την ανθρώπινη προσωπικότητα, προάγουν την διαρκή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και προβάλλουν την δύναμη της εταιρείας, που δεν είναι άλλη από τους ανθρώπους της. Κάθε εργαζόμενος της ICTS λειτουργεί ως Πρεσβευτής του ονόματος της εταιρείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας καθώς και στην ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων των στελεχών μας.

Η παροχή κινήτρων και η αναγνώριση είναι επίσης σημαντική και ενισχύεται από πολιτικές όπως η επιβράβευση στον Εργαζόμενο του Μήνα και η ετήσια Αξιολόγηση της Απόδοσης που έχουν στόχο να αναδείξουν τους εργαζομένους με εξαιρετική απόδοση και να τους αναπτύξει μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων. Η ICTS λαμβάνει πάντα υπόψη τη γνώμη των εργαζομένων με στόχο τη διαρκή βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, διεξάγει ετήσια «Έρευνα ικανοποίησης εργαζομένων» όπου δίνεται η δυνατότητα σε όλο το προσωπικό να εκφράσει τις απόψεις του για συγκεκριμένους τομείς λειτουργίας της εταιρείας. Τα αποτελέσματα κάθε χρονιά είναι εξαιρετικά θετικά και δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι μας αισθάνονται υπερήφανοι που δουλεύουν στην ICTS και αναγνωρίζουν, μεταξύ άλλων, το φιλικό περιβάλλον, την αποτελεσματική επικοινωνία, την εξυπηρέτηση του πελάτη και τη διάθεση για συνεχή βελτίωση.

Γιατί να επιλέξεις την ICTS Hellas:

Εργασιακή Ασφάλεια

  • Η αμοιβή και οι όροι εργασίας καθορίζονται από συλλογική σύμβαση εργασίας
  • Προσφέρουμε πρόσθετες παροχές όπως κάρτα απεριορίστων διαδρομών στα ΜΜΕ, κουπόνι εστίασης, δωρεάν στάθμευση

Ασφαλές Εργασιακό Περιβάλλον

  • Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001
  • Παρέχουμε ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

“Just Culture”

  • Εφαρμόζουμε πρόγραμμα παροχής κινήτρων και επιβράβευσης των εργαζομένων καθώς και πολιτική ίσων ευκαιριών
  • Μεριμνούμε για τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μας και την επαγγελματική του ανέλιξη

Δυνατό brand

  • Είμαστε οι ηγέτες στους τομείς της ασφάλειας αερομεταφορών και της ασφάλειας λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων
  • Έχουμε αξιολογηθεί στην ανώτερη κλίμακα (AAA) από την ICAP