Οι Άνθρωποί μας

Η διεξοδική διαδικασία επιλογής σε συνδυασμό με τα εξαιρετικά προγράμματα εκπαίδευσης εγγυώνται την υψηλή ποιότητα και τον επαγγελματισμό του προσωπικού της ICTS Hellas. Επιλέγουμε τους εργαζομένους μας για την επαγγελματική και ευγενή συμπεριφορά τους, τις δεξιότητες  επιτήρησης, την ικανότητά τους να παρεμβαίνουν για να επιλύουν συγκρούσεις καθώς και ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Το προσωπικό μας είναι διαθέσιμο όλη την ημέρα και υποστηρίζεται από έμπειρους επόπτες και διευθυντές.

Το προσωπικό μας είναι:

  • μέρος ενός δυναμικού οργανισμού. Αξιοποιώντας 30 χρόνια εμπειρίας στην αγορά ασφαλείας εισάγουμε μια καινοτόμο προσέγγιση στις υπηρεσίες ασφαλείας.
  • εκπαιδευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα. Παρέχουμε εκπαίδευση η οποία ανταποκρίνεται σε ή/και υπερβαίνει τα εθνικά πρότυπα και η οποία συμπληρώνεται με εκπαίδευση στην εργασία («On the JobTraining» - OJT). Η μαθησιακή αυτή κουλτούρα ενισχύεται με on-lineεκπαίδευση μέσω προγραμμάτων e-learning, την πλατφόρμα εκπαίδευσης ελεγκτών «Eagle» και την ομάδα των έμπειρων, πιστοποιημένων εκπαιδευτών μας.
  • ομοιόμορφο. Με τη στολή εργασίας της ICTSHellasδιασφαλίζεται ότι οι άνθρωποί μας είναι όχι μόνο ικανοί αλλά και ευπαρουσίαστοι επαγγελματίες. Με την ομοιόμορφη εμφάνιση δίνεται επίσης στους εργαζόμενους μια αίσθηση του ανήκειν και συμβολίζεται η ακεραιότητα και η αφοσίωση με την οποία εκτελούν τα καθήκοντά τους.
  • ευέλικτο και ευπροσάρμοστο. Το προσωπικό μας είναι διαθέσιμο για πλήρη ή μερική απασχόληση, είτε σε δημόσια θέα είτε όχι.
  • έμπειρο με διαφοροποιημένο υπόβαθρο. Προσλαμβάνουμε έμπειρο προσωπικό όλων των ηλικιών με διαφορετικό γνωστικό και επαγγελματικό υπόβαθρο διασφαλίζοντας ένα ισχυρό και ποικίλο ανθρώπινο δυναμικό.

Η δέσμευσή μας για εσάς, τον Πελάτη μας, είναι διπλή: το καλύτερο προσωπικό ασφαλείας και το υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης.