Εκπαιδευμένοι Σκύλοι

Η θυγατρική της ICTS Europe, DiagNose, είναι παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας με εκπαιδευμένους σκύλους, όπως η ανίχνευση εκρηκτικών, η ασφάλεια φορτίου, η αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και οι περιπολίες.

Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της DiagNose στη Γαλλία είναι ειδικά διαμορφωμένες ώστε να παρέχουν το υψηλότερο επίπεδων εκπαίδευσης των σκύλων και των χειριστών τους. Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι αναγνωρισμένες από τις κυβερνητικές Αρχές ως πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης για κυνοτεχνικές ομάδες. Στελεχώνονται από επιδέξιους χειριστές σκύλων, κάθε ένας εκ των οποίων διαθέτει 20ετή εμπειρία. 

Το σύστημα RASCargO™ της DiagNose, το οποίο δίνει τη δυνατότητα ελέγχου από σκύλους εκρηκτικών σε φορτίο, έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από σειρά διεθνών ρυθμιστικών Αρχών. Χρησιμοποιείται κατά κανόνα από κορυφαίους αερομεταφορείς και διακινητές φορτίων μεταξύ των οποίων είναι η Air France και η DHL.