Υπηρεσίες Ασφαλείας σε Χώρους

Η ICTS Hellas προστατεύει εμπορικούς χώρους όπως γραφεία, εργοστάσια και εργαστήρια. Το προσωπικό μας είναι προσεκτικά επιλεγμένο προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εργασίας του και να ταιριάζει με την κουλτούρα του πελάτη/εταιρείας. Το προσωπικό μας διέπεται από επαγγελματισμό και ευγένεια κατά την επαφή του με το κοινό και εκπαιδεύεται με σκοπό να προβλέπει και να προλαμβάνει την εξέλιξη περιστατικών. Ανταποκρίνεται επίσης με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • έλεγχο πρόσβασης και παρακολούθηση μέσω CCTV
  • υπηρεσίες υποδοχής
  • διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων εισβολέων και συναγερμών πυρκαγιάς
  • προσωπικό ασφαλείας μεταξύ των οποίων και υπεύθυνοι περιπολίας