Αερολιμένες

Κάθε αερολιμένας είναι μοναδικός, από άποψη γεωγραφικής θέσης, επιπέδων κινδύνου και υποδομής. Αξιοποιώντας τη γνώση μας από ένα ευρύτατο φάσμα επιχειρησιακών περιβαλλόντων και ρυθμιστικών αρχών μπορούμε να εγγυηθούμε ότι κάθε λύση που προσφέρουμε είναι απολύτως συνεπής με τα πρότυπα της εκάστοτε αγοράς και πλήρως ενσωματωμένη στις συγκεκριμένες ανάγκες του αερολιμένα. 

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • HBS (100% Hold Baggage Screening)
  • Έρευνα Σημείων Ελέγχου
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και διεξαγωγή ελέγχων στις ρυθμιστικές και διοικητικές Αρχές
  • Ασφάλεια Περιμέτρου και Έλεγχο Πρόσβασης
  • Προσωπικό Εξυπηρέτησης και Υποδοχής Πελατών   
  • Υπηρεσίες Υποδοχής Πελατών