Έλεγχος Ασφαλείας Επιβατών

Η ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων ασφαλείας διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη συνολική εμπειρία των επιβατών στο αεροδρόμιο.

Η ICTS Hellas χρησιμοποιεί δοκιμασμένα και ελεγμένα μοντέλα ελέγχου ποιότητας και στελέχωσης για την παρακολούθηση και τη μέτρηση της απόδοσης με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών. Οι ελεγκτές μας επιλέγονται με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ψυχομετρικού τεστ το οποίο εγγυάται ότι οι υποψήφιοι διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και την ενδεδειγμένη προσέγγιση της εν λόγω εργασίας. Η προσεκτική αυτή επιλογή έχει αποτέλεσμα το ιδιαιτέρως υψηλό ποσοστό διακράτησης προσωπικού. 

Οι ελεγκτές μας είναι εκπαιδευμένοι στο υψηλότερο επίπεδο και έχουν στη διάθεσή τους ένα εύρος πολύτιμων εργαλείων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τόσο τα βασικά όσο και τα επαναλαμβανόμενα αυτά προγράμματα χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης Eagle που έχει αναπτύξει η θυγατρική της ICTS Europe, ICTS Systems. Με την πλατφόρμα Eagle διεξάγοντα συγκεκριμένα μαθήματα, όπως αυτά για τους ελεγκτές που χειρίζονται ακτινοσκοπικά μηχανήματα.

Με την αποτελεσματική κατανομή αρμοδιοτήτων, την επένδυση στην εκπαίδευση και την τακτική καθοδήγηση του προσωπικού διασφαλίζουμε την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών υψηλού επίπεδου η οποία συνεπάγεται οφέλη για τον επιβάτη και βελτιώνει την εμπειρία του στο αεροδρόμιο.