Έλεγχος Πρόσβασης

Η ICTS Hellas παρέχει υπηρεσίες ελέγχου πρόσβασης και ασφάλειας περιμετρικού χώρου σε ζώνες ελεγχόμενης πρόσβασης σε αερολιμένες, αερομεταφορείς και εμπορικές εκμεταλλεύσεις. Για τη διασφάλιση των βέλτιστων προτύπων ασφαλείας και ελέγχου επιστρατεύουμε ένα ευρύ φάσμα τεχνικών και εξοπλισμού όπως έξυπνες κάρτες, αισθητήρες, σημάνσεις, συστήματα ταυτοποίησης και πρόσβασης, η πλειονότητα των οποίων έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί από την ICTS. Τα τεχνολογικά αυτά συστήματα μπορούν να πλαισιωθούν από αφοσιωμένους φύλακες ασφαλείας, ιδιαίτερα εάν το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη λειτουργία κέντρων ελέγχου ή τον έλεγχο ατόμων που ζητούν να εισέλθουν σε ζώνη ελεγχόμενης πρόσβασης.