Έλεγχος Χειραποσκευών

Από την αρχή της εφαρμογής του 100% Hold Baggage Screening (HBS), η ICTS είναι πρωτοπόρος της αγοράς στον έλεγχο χειραποσκευών. Οι ελεγκτές μας εργάζονται σε μικρές, συνεκτικές ομάδες, κάθε μία εκ των οποίων λειτουργεί υπό τις οδηγίες μιας αφοσιωμένης και υποστηρικτικής διοικητικής ιεραρχίας.