Υπηρεσίες για Επιβάτες

Η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σε επιβάτες εντός των αερολιμένων προϋποθέτει μια λεπτή ισορροπία μεταξύ αυστηρής εφαρμογής και ποιοτικής εξυπηρέτησης. Αυτό το – ομολογουμένως δύσκολο – εγχείρημα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η ICTS Hellas είναι αφοσιωμένη στην παροχή επαρκών και αποτελεσματικών υπηρεσιών που δίνουν έμφαση στην εμπειρία του χρήστη.

Η προσέγγισή μας στην εξυπηρέτηση πελατών βασίζεται στην ικανότητά μας να προβλέπουμε ζητήματα, να προλαμβάνουμε προβλήματα και να αξιολογούμε την απόδοση ανά τακτά διαστήματα. Διαθέτουμε ανά πάσα στιγμή σαφέστατες διαδικασίες για τη διαχείριση των παραπόνων πελατών. Οι διαδικασίες αυτές μας βοηθούν να αποφασίσουμε ποια μέτρα είναι αναγκαία για να προλαμβάνουμε την επανάληψη περιστατικών καθώς και για να επιτύχουμε – και να διατηρήσουμε – την ικανοποίηση του πελάτη.  

Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι όσοι εντάσσονται στο δυναμικό μας ασπάζονται την ανάγκη να προσφέρουμε υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας, με έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών. Η προσεκτική διαδικασία επιλογής προσωπικού, που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των πελατών μας, διασφαλίζει τη βέλτιστη ανταπόκριση του υποψήφιου εργαζόμενου στις απαιτήσεις του πελάτη.

Το επίπεδο εξυπηρέτησης καθορίζεται σε αμοιβαία συμφωνία με τους πελάτες μας, τόσο για τα νέα έργα όσο και για στις υφιστάμενες συνεργασίες της ICTS Hellas. Η κατανόηση των στόχων του πελάτη καθορίζει τις σχέσεις προσωπικού ασφαλείας και επιβατών και αντανακλά το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης και τον τρόπο με τον οποίο το προσωπικό μας διαχειρίζεται τα διάφορα ζητήματα. Επίσης αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία χτίζουμε τη βελτίωση της απόδοσής του.