Αερομεταφορείς

Η ICTS Hellas παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας σε αερομεταφορείς οι οποίες καλύπτουν το σύνολο της πτητικής διαδικασίας. Η 30ετής εμπειρία μας στον τομέα των αερομεταφορών και η διαχρονική συνεργασία μας με δεκάδες κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες πιστοποιούν την εξειδίκευσή μας.

Στις υπηρεσίες μας συγκαταλέγονται οι ακόλουθες:

  • Ολοκληρωμένη Δέσμη Υπηρεσιών Αεροπορικής Ασφάλειας
  • Υπηρεσίες Διαχείρισης Σταθμών
  • Εφαρμογή των προτύπων TSA
  • Αξιολογήσεις Συστημάτων
  • CPM (Προέλεγχος του PNR των Επιβατών)
  • DetAct (Σύστημα Ανάλυσης Συμπεριφοράς)
  • TravelDoc™ (Σύστημα Πιστοποίησης Ταξιδιωτικών Εγγράφων)
  • RASCargO™ (Μέθοδος Βιοανίχνευσης Φορτίων)