Επιβεβαίωση Ταξιδιωτικών Εγγράφων

Κάθε χρόνο η ICTS Hellas εξοικονομεί για λογαριασμό αεροπορικών εταιρειών σημαντικά χρηματικά ποσά σε πρόστιμα και έξοδα πτήσης χάρη στο σύστημα Επιβεβαίωσης Ταξιδιωτικών Εγγράφων.

Δεδομένου ότι οι αερομεταφορείς επωμίζονται το κόστος του επαναπατρισμού επιβατών που ταξιδεύουν με πλαστά, ληγμένα ή λανθασμένα έγραφα καθώς και το κόστος των σχετικών (και ενίοτε διόλου ευκαταφρόνητων) προστίμων, το σύστημα Επιβεβαίωσης Ταξιδιωτικών Εγγράφων της ICTS προσφέρει μια αποτελεσματική λύση σε ένα εντεινόμενο πρόβλημα.

Με σκοπό να διασφαλίζουν ότι ο επιβάτης κατέχει τα σωστά ταξιδιωτικά έγγραφα και τις βίζες εισόδου, οι Έλεγχοι Επιβεβαίωσης Εγγράφων διεξάγονται από το προσωπικό μας κατά την άφιξη των επιβατών στο check-inκαι την πύλη αναχώρησης. Κάθε επιβάτης και κάθε έγγραφο ελέγχεται σε σχέση με τις απαιτήσεις του διεθνούς και εθνικού ρυθμιστικού πλαισίου καθώς και με τις εθνικές «Watch Lists» και «No-Fly Lists».

Οι έλεγχοι μπορούν να επεκταθούν με το λογισμικό TravelDoc που έχει αναπτύξει η ICTS Europe. Το TravelDoc χρησιμοποιεί διασταυρούμενες βάσεις δεδομένων οι οποίες του επιτρέπουν να ελέγχει τους ισχύοντες κανόνες σε αντιπαραβολή με την πτήση και τα έγγραφα του επιβάτη. Ανιχνεύει διαβατήρια, βίζες και άλλα έγγραφα που έχουν καταχωρηθεί ως αγνοούμενα, κλεμμένα ή ύποπτα, δίνοντας το αποτέλεσμα σε κλάσμα του δευτερολέπτου.