Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

Καθώς οι απαιτήσεις για αυστηρότερη ασφάλεια επηρεάζουν το κόστος και την κερδοφορία των αεροπορικών εταιρειών, η ανάγκη εξοικονόμησης χρόνου, χρήματος και άλλων πόρων είναι πιο πιεστική παρά ποτέ.

Ανταποκρινόμενη στην ανάγκη αυτή η ICTS Hellas προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν τον έλεγχο και την εξυπηρέτηση των επιβατών ήδη από το check-in. Κατά συνέπεια οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να ωφεληθούν από τη μείωση κόστους και ανθρωποωρών προσωπικού, λόγω του σημαντικού περιορισμού του χρόνου που δαπανάται στην ασφάλεια, το check-in και τον έλεγχο ταξιδιωτικών εγγράφων.

Η ποιότητα της εξυπηρέτησης πελατών αναβαθμίζεται καθώς οι επιβάτες περνούν από σειρά αναμονής μια φορά και εξυπηρετούνται από ένα άτομο. Τα οφέλη των ολοκληρωμένων υπηρεσιών μας απολαμβάνει ήδη ένας αυξανόμενος αριθμός αερομεταφορέων.