Υπηρεσίες Ασφαλείας

Η ICTS Hellas προσφέρει υπηρεσίες ασφαλείας στους κορυφαίους διεθνείς αερομεταφορείς στα αεροδρόμια όλης της χώρας, συμπεριλαμβανομένων όλων των μεγάλων αεροπορικών εταιρειών των Η.Π.Α. και του Καναδά. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται σε πλήρη συμμόρφωση με τις διαδικασίες της Διεύθυνσης Ασφάλειας Μεταφορών των Η.Π.Α. (Transport Security Administration-TSA), της Υ.Π.Α. και των αεροπορικών εταιρειών.

Στις υπηρεσίες αεροπορικής ασφάλειας περιλαμβάνονται:

  • Ασφάλεια Επιβατών και Αποσκευών
  • Επιβεβαίωση Ταξιδιωτικών Εγγράφων
  • Ασφάλεια στους χώρους Check-in, Πυλών Αναχώρησης και Duty-free
  • Επιθεώρηση Αεροσκάφους
  • Έλεγχος Επιβιβαζόμενων
  • Έλεγχος Τροφοδοσίας
  • Έλεγχος Φορτίου