Υπηρεσίες για Επιβάτες

Η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σε επιβάτες προϋποθέτει μια λεπτή ισορροπία μεταξύ αυστηρής εφαρμογής και ποιοτικής εξυπηρέτησης. Αν και πρόκειται για ένα – ομολογουμένως δύσκολο – εγχείρημα, η παροχή επαρκών και αποτελεσματικών υπηρεσιών σε ένα περιβάλλον φιλικό στον χρήστη είναι εξαιρετικής σημασίας.

Ανταποκρινόμαστε στους στόχους του πελάτη – αερομεταφορέα να προσφέρει κορυφαίες, πελατοκεντρικές υπηρεσίες ασφαλείας επιλέγοντας με επιτυχία επαγγελματίες ασφαλείας. Υποστηρίζουμε τους στόχους αυτούς με αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία περιλαμβάνουν εκπαίδευση για την εξυπηρέτηση των πελατών πάνω στην εργασία (on-the-jobtraining). Διεξάγουμε έρευνες ικανοποίησης πελατών και χρηστών για την αξιολόγηση του επιπέδου των υπηρεσιών μας.

Κατανοούμε ότι κάθε επιβάτης είναι σημαντικός και, αντανακλώντας το εταιρικό πνεύμα, είμαστε αφοσιωμένοι να παρέχουμε σε κάθε έναν επιβάτη το υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης.

Κρίσιμο ρόλο στο υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών και ικανοποίησης του πελάτη διαδραματίζουν τα συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό η ICTS Hellas έχει πιστοποιηθεί για την ποιότητα των υπηρεσιών της με ISO 9001:2008.