Οικονομικοί Οργανισμοί

Η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σε οικονομικούς οργανισμούς προϋποθέτει την εγγενή κατανόηση των δραστηριοτήτων στους χώρους εργασίας, της οργανωτικής δομής και της κουλτούρας του πελάτη καθώς και μηχανισμούς αντίδρασης. Η ασφάλεια και η προστασία είναι έννοιες συνυφασμένες με όλες τις πτυχές της καθημερινής εργασίας.

Η ICTS Hellas γνωρίζει πώς να εργάζεται σε τέτοια περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων. Κατανοούμε πόσο κρίσιμη είναι η ύπαρξη ενός ισχυρού και λειτουργικού πλαισίου ασφάλειας, συνοδευόμενου από κορυφαίας ποιότητας εξυπηρέτηση του πελάτη. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην προσεκτική επιλογή του κατάλληλου προσωπικού, σε προσαρμοσμένα προγράμματα εκπαίδευσης και σε συχνές ασκήσεις ετοιμότητας στο περιβάλλον εργασίας.   

Βοηθούμε τους πελάτες μας να αναγνωρίζουν, να ιεραρχούν, να προετοιμάζονται και να προφυλάσσονται έναντι κάθε είδους απειλής ασφαλείας. Συνδυάζοντας προσοντούχο ανθρώπινο δυναμικό με λύσεις καινοτόμες λύσεις τεχνολογίας και κυνοτεχνικών μονάδων (σκύλοι Κ9), αντιλαμβανόμαστε τη σημασία μιας υπηρεσίας ασφαλείας που παρέχεται απρόσκοπτα και ολοκληρωμένα.