Συστήματα Ασφαλείας

H ICTS Hellas παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της διοίκησης έργου, από τη συμβουλευτική υποστήριξη και το σχεδιασμό έως την επιλογή και την εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων. Στις υπηρεσίες συγκαταλέγεται ο έλεγχος και η αξιολόγηση των υφιστάμενων συστημάτων ενώ ένας αφοσιωμένος Project Manager είναι επιφορτισμένος με την εκτίμηση των οικονομικών, επιχειρησιακών και συμβατικών δεδομένων του έργου ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις και τα πρότυπα του κλάδου.

Από την έναρξη έως την ολοκλήρωση, είτε αφορά τη βελτίωση του υπάρχοντος εξοπλισμού, είτε την εγκατάσταση νέων συστημάτων, η ICTS Hellas βοηθά τον πελάτη να μεγιστοποιήσει τα οφέλη βελτιώνοντας τη χρήση της τεχνολογίας και της διαθέσιμης υποδομής.