Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας

Το SMU (Site Management Utility) είναι ένα λογισμικό ολοκληρωμένης διαχείρισης ασφάλειας που επιτρέπει τον ορισμό, το σχεδιασμό, την καταγραφή και την αναφορά των περιστατικών και των δραστηριοτήτων ασφαλείας σε ένα χώρο. Αναπτύχθηκε από τη θυγατρική της ICTS Europe, ICTS Systems για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς.

Το SMUσυνοδεύεται από ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιπολίας το οποίο είναι επιφορτισμένο με τη συλλογή και τη διάθεση πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο μέσω ατομικής ψηφιακής συσκευής (PDA) συνδεδεμένης με δίκτυα 3G και Wi-Fi.

Οι δυνατότητες του SMU περιλαμβάνουν:

  • τη ρύθμιση και την εισαγωγή δεδομένων σχετικά με τη δομή του χώρου, τα κρίσιμα σημεία καθώς και άδειες χρήσης
  • τον προγραμματισμό συναντήσεων
  • την καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων ανά ημέρα/εβδομάδα/μήνα
  • την εισαγωγή αναφορών περιστατικών
  • πληροφορίες για το προσωπικό, μεταξύ των οποίων το ιστορικό εκπαίδευσης, αξιολογήσεις, ασκήσεις ετοιμότητας και αρχεία προσωπικού  
  • αναφορές και διαγράμματα κατόπιν επεξεργασίας των δεδομένων που έχουν καταγραφεί
  • KPIs (Key Performance Indicators)