Υπηρεσίες Ασφαλείας σε Χώρους

Η ICTS Hellas προστατεύει εμπορικούς χώρους όπως γραφεία, εργοστάσια και εργαστήρια. Οι υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στο συγκεκριμένο χώρο και την εκάστοτε τοποθεσία. Επενδύουμε ιδιαίτερα σε εκπαιδευτικά προγράμματα προκειμένου να εφοδιάσουμε το προσωπικό μας με εκείνα τα εργαλεία που τους επιτρέπουν να προσφέρουν εξυπηρέτηση κορυφαίας ποιότητας.

Οι ομάδες ασφαλείας συχνά στελεχώνουν θέσεις υψηλής ορατότητας και αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής με το κοινό. Για το λόγο αυτό επιλέγουμε το προσωπικό μας για τον επαγγελματισμό και την ευγένειά του διασφαλίζοντας ότι οι άνθρωποί μας είναι άτομα υψηλής ποιότητας, ευγενείς, ευφραδείς και προσοντούχοι επαγγελματίες.

Το προσωπικό μας είναι εκπαιδευμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να προβλέπει, να προλαμβάνει και να εκτονώνει δυνητικά περιστατικά καθώς και να ανταποκρίνεται άμεσα σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Μπορούμε να εγγυηθούμε την ικανοποίηση κάθε ανάγκης για ασφάλεια από κοινού με το υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης. 

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • υπεύθυνους ασφάλειας
  • υπηρεσίες υποδοχής
  • θυρωρούς
  • οδηγούς