Θαλάσσιες Μεταφορές

Οι λιμενικές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις αποτελούν από κοινού μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ασφάλεια των κοινωνιών και για την οικονομία. Ως εκ τούτου ο κλάδος των θαλάσσιων μεταφορών αναβιβάζεται σε έναν σημαντικό στόχο εγκληματικών και τρομοκρατικών ενεργειών. Ο αυξανόμενος όγκος των εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών απαιτεί τη λήψη αυστηρότερων μέτρων ασφαλείας τα οποία, ωστόσο, πρέπει να επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία των λιμενικών δραστηριοτήτων και την εξυπηρέτηση πελατών και χρηστών.

Αξιοποιώντας την εμπειρία της στην ασφάλεια μεταφορικών κόμβων υψηλού ρίσκου ως μακροχρόνιος συνεργάτης αερομεταφορέων, αερολιμένων και φορέων επίγειας εξυπηρέτησης η ICTS Hellas προσφέρει ένα φάσμα υπηρεσιών που συνδυάζουν προσωπικό, κυνοτεχνικές ομάδες και τεχνολογικά συστήματα. Σε στενή συνεργασία με τους πελάτες μας παρέχουμε βέλτιστες λύσεις που ανταποκρίνονται στα εκάστοτε οικονομικά δεδομένα και συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφαλείας του κώδικα ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) και των ρυθμιστικών Αρχών.

Σήμερα η ICTS Hellas αποτελεί την ηγέτιδα δύναμη στην παροχή υπηρεσιών λιμενικής ασφάλειας, έχοντας συνεργασία με τους μεγαλύτερους ελληνικούς λιμένες.