Ασφάλεια Κρουαζιερόπλοιων

Ο κλάδος της κρουαζιέρας καταλαμβάνει ένα συνεχώς αυξανόμενο μερίδιο στην τουριστική οικονομία ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης ζήτησης. Νέα κρουαζιερόπλοια και νέες λιμενικές υποδομές δημιουργούνται για να καλύψουν νέα δρομολόγια και μεγαλύτερο όγκο επιβατών.

Οι υπεύθυνοι λιμένων και εταιρειών κρουαζιέρας καθώς και οι Αρχές υπόκεινται σε ενδελεχή έλεγχο για τη λήψη αυστηρών μέτρων ασφαλείας σύμφωνα με τον κώδικα ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) τα οποία ωστόσο δε θα αλλοιώνουν την ταξιδιωτική εμπειρία των επιβατών.

Η ικανότητα της ICTS Hellas να προσφέρει υπηρεσίες που συνδυάζουν προσωπικό, κυνοτεχνικές ομάδες και τεχνολογικά συστήματα καθώς και η τεράστια εμπειρία της στον έλεγχο επιβατών και χειραποσκευών στον τομέα των αερομεταφορών, μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε μια λεπτομερή και έξυπνη προσέγγιση στην ασφάλεια κρουαζιερόπλοιων. Το ευρύ φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών ασφάλειας περιλαμβάνει κυρίως τον έλεγχο επιβατών, τον ακτινοσκοπικό έλεγχο αποσκευών και εξοπλισμού καθώς και τη φύλαξη τερματικών σταθμών και πλοίων.

Η επιχειρησιακή μας παρουσία στην ασφάλεια κρουαζιερόπλοιων ενισχύεται συνεχώς, με νέες συνεργασίες στα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας.

.