Ασφάλεια Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων

Η στρατηγική θέση ελληνικών λιμένων σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο όγκο φορτίων και επιβατικής κίνησης εντείνει την ανάγκη για έξυπνες και εξειδικευμένες λύσεις ασφάλειας. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι των λιμένων είναι η εκπόνηση και εφαρμογή του κατάλληλου σχεδίου ασφαλείας προκειμένου, αφ’ ενός να ανταποκρίνονται στα εκάστοτε οικονομικά και επιχειρησιακά δεδομένα, αφ’ ετέρου να συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφαλείας του κώδικα ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) και των ρυθμιστικών Αρχών. Η ICTS Hellas συνεργάζεται με τις ρυθμιστικές, λιμενικές και τελωνειακές αρχές με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε λιμάνια όλης της χώρας.

Διαθέτοντας εμπειρία 30 ετών στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στον κλάδο των αερομεταφορών, επεκτείναμε την τεχνογνωσία μας για να καλύψουμε τις ανάγκες λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, αναλαμβάνοντας σημαντικά έργα σε Οργανισμούς Λιμένος και Λιμενικά Ταμεία.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν

  • Επιλογή και εκπαίδευση επιχειρησιακού προσωπικού, σύνταξη εγχειριδίων και σχεδίων ασφαλείας, ανάπτυξη διαδικασιών
  • Αξιολόγηση τρωτότητας, έρευνες ασφάλειας και συμβουλή στη λήψη αντιμέτρων
  • Έλεγχος επιβατών, πληρωμάτων και επισκεπτών κρουαζιερόπλοιων, συμπεριλαμβανομένης της εισόδου σε λιμενικές εγκαταστάσεις εφ’ όσον απαιτείται – φυσικός έλεγχος, μεταλλικοί ανιχνευτές και ακτινοσκοπικά μηχανήματα
  • Ασφάλεια Θαλάσσιας και Χερσαίας Ζώνης για πλοία και λιμενικές εγκαταστάσεις
  • Παρακολούθηση συστημάτων CCTV και ανίχνευσης εισβολέων – περιπολίες ασφαλείας με τη χρήση εκπαιδευμένων σκύλων, εφ’ όσον ζητηθεί
  • Επάνδρωση σημείων ελέγχου πρόσβασης σε λιμενικές εγκαταστάσεις
  • Έλεγχος οχημάτων κατά την είσοδό τους σε λιμενικές εγκαταστάσεις – έλεγχος φορτίου, αποθηκευτικών χώρων και οχημάτων με τη χρήση του πρωτοποριακού προϊόντος RASCargO™ της ICTS Europe για αποθηκευτικούς χώρους πλοίων, κοντέινερ, φορτηγά, λεωφορεία και αυτοκίνητα σε οχηματαγωγά πλοία
  • Σχεδιασμός Εκτάκτων Καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κρίσεων και της επιχειρησιακής συνέχειας