Συστήματα Ασφαλείας

Η ICTS Hellas συνεργάζεται με υπεύθυνους λιμένων, εταιρείες κρουαζιέρας, λιμενικές και ρυθμιστικές Αρχές για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Η συμμόρφωση με τον Κώδικα ISPS προϋποθέτει επένδυση σε μέτρα φυσικής ασφάλειας για την προστασία μεγάλων χώρων με εκτενή περίμετρο.

Τα Συστήματα Ασφαλείας περιλαμβάνουν:

  • Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης (CCTV)
  • Έλεγχο Πρόσβασης
  • Συστήματα ανίχνευσης εισβολέων

Η πρωτοποριακή μέθοδος RASCargO™ είναι η προτιμώμενη επιλογή για τον έλεγχο φορτίου. Η τεχνική αυτή επιτρέπει τον έλεγχο ογκώδους ή χύδην φορτίου το οποίο δεν μπορεί να ελεγχθεί άμεσα με τις διαθέσιμες, συμβατικές, μεθόδους ελέγχου. Δείγματα αέρα συλλέγονται από το φορτίο με τη χρήση ειδικών φίλτρων και στη συνέχεια ελέγχονται από εκπαιδευμένους σκύλους σε ένα ασφαλή και ελεγχόμενο χώρο ελέγχου για την ανίχνευση της παρουσίας συγκεκριμένων οσμών.

Η ICTS Hellas συνεργάζεται με τους πελάτες για την εύρεση της κατάλληλης λύσης η οποία να ανταποκρίνεται στη στρατηγική τους, στα οικονομικά δεδομένα και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης.