Έλεγχος Φορτίου

Οι εναέριοι και θαλάσσιοι μεταφορείς διακινούν εκατομμύρια τόνους φορτίου κάθε χρόνο ενώ ο όγκος των φορτίων αναμένεται να αυξηθεί σταθερά, ενισχύοντας την εντεινόμενη σημασία της ασφάλειας φορτίου.

Η ICTS Hellas παρέχει ανταγωνιστικές λύσεις για την ασφάλεια φορτίου που είναι σχεδιασμένες ειδικά για αερομεταφορείς, λιμένες και ναυτιλιακές εταιρείες και οι οποίες ανταποκρίνονται στις ή/και υπερβαίνουν τις αυστηρές προδιαγραφές που θέτουν οι ρυθμιστικές αρχές.