Εκπαιδευμένοι Σκύλοι

Η ICTS Hellas παρέχει υπηρεσίες ελέγχου εκρηκτικών μέσα από την αξιοποίηση υψηλά καταρτισμένων συμβούλων και σκύλων – ανιχνευτών εκρηκτικών (Κ9). Η εφαρμογή αυτού του τύπου έχει αποδειχθεί λύση σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών, από τον έλεγχο οχημάτων έως τον ενδελεχή έλεγχο κτιρίων.

Οι ομάδες έρευνας με σκύλους – ανιχνευτές εκρηκτικών και παράνομων ουσιών είναι διαθέσιμες είτε ως αυτόνομη υπηρεσία, είτε ως συμπληρωματική υφιστάμενων υπηρεσιών ασφαλείας.  Αποτελούν ένα ικανότατο αποτρεπτικό μέσο και λειτουργούν καθησυχαστικά για τους εργαζόμενους, τους επισκέπτες, τους πελάτες και το ευρύτερο κοινό, επιχειρώντας σε ποικιλία διαφορετικών χώρων όπως τα εμπορικά κέντρα, οι αθλητικές υποδομές και οι συγκοινωνιακοί κόμβοι.