Αερολιμένες

Κάθε αερολιμένας είναι μοναδικός, από άποψη γεωγραφικής θέσης, επιπέδων κινδύνου και υποδομής. Αξιοποιώντας τη γνώση ενός ευρύτατου φάσματος επιχειρησιακών περιβαλλόντων και ρυθμιστικών αρχών μπορούμε να εγγυηθούμε ότι κάθε λύση που προσφέρουμε είναι απολύτως συνεπής με τα πρότυπα της εκάστοτε αγοράς και πλήρως ενσωματωμένη στις συγκεκριμένες ανάγκες του αερολιμένα. 

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • HBS (100% Hold Baggage Screening)
  • Έρευνα Σημείων Ελέγχου
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και διεξαγωγή ελέγχων στις ρυθμιστικές και διοικητικές Αρχές
  • Ασφάλεια Περιμέτρου και Έλεγχο Πρόσβασης
  • Προσωπικό Εξυπηρέτησης και Υποδοχής Πελατών   
  • Υπηρεσίες Υποδοχής Πελατών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας σε αερολιμένες μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω σελίδες:

Έλεγχος Ασφάλειας Επιβατών

Έλεγχος Χειραποσκευών

Έλεγχος Πρόσβασης

Υπηρεσίες σε Επιβάτες