Εκπαίδευση Ασφαλείας

Η ICTS Hellas παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το προσωπικό της και για τους πελάτες της.

Μια αφοσιωμένη ομάδα επαγγελματιών ασφαλείας μπορεί να αξιολογήσει τις εξατομικευμένες απαιτήσεις εκπαίδευσης που έχει ο πελάτης. Ειδικά προσαρμοσμένα πακέτα έχουν σχεδιαστεί για να εντάσσονται εύκολα σε υφιστάμενα προγράμματα προσφέροντας μια προσαρμόσιμη, σχετική και πρακτική εφαρμογή στη μάθηση.

Η θυγατρική υπεύθυνη για τις νέες τεχνολογίες είναι επιφορτισμένη με τον σχεδιασμό μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τη χρήση υπολογιστή που ονομάζεται Eagle. Το πρόγραμμα υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου με ακτινοσκοπικό μηχάνημα.

Οι εκπαιδευτές μας είναι κατάλληλα πιστοποιημένοι στους τομείς τους και πληρούν όλες τις απαιτήσεις των εθνικών κανονισμών. Έχουν επιλεγεί στο σύνολό τους για τις διδακτικές δεξιότητές τους και την πρακτική εμπειρία τους στον κλάδο της ασφάλειας.