Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ασφαλείας

Η ICTS Hellas προσφέρει ολοκληρωμένη υπηρεσία διοίκησης έργου (project management) για το σχεδιασμό λύσεων ασφαλείας. Από την αρχική φάση του προγραμματισμού και του σχεδιασμού έως την κοστολόγηση και την εφαρμογή, υποστηρίζουμε τους πελάτες μας καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Οι σύμβουλοι ασφαλείας μας είναι οι πλέον κατάλληλοι και διαθέτουν τα υψηλά προσόντα και την εμπειρία που απαιτούνται για να παρέχουν συμβουλές και καθοδήγηση. Αξιολογούν τις οικονομικές, επιχειρησιακές και συμβατικές πτυχές του κάθε έργου προκειμένου να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις και τα πρότυπα του κλάδου.

Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις, οι πελάτες μας μπορούν να είναι βέβαιοι ότι θα έχουν μια αποτελεσματική, οικονομικώς συμφέρουσα λύση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους με τον καλύτερο τρόπο.