Εξυπηρέτηση Επιβατών Αερολιμένων

Η εμπειρία του επιβάτη είναι κομβικής σημασίας για την ομαλή διεξαγωγή των λειτουργιών ενός αερολιμένα και αποτελεί καθοριστικό στοιχείο στα σχέδια ανάπτυξής του. Σε ευθυγράμμιση με την αρχή αυτή η ICTS Hellas έχει επενδύσει σε ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία εφοδιάζουν το προσωπικό με όλα όσα χρειάζονται για να προσφέρουν αυξημένο επίπεδο φροντίδας στον επιβάτη.

Συνεργαζόμαστε στενά με όλους τους κύριους συμμέτοχους του αερολιμένα για να επιλέξουμε με προσοχή το προσωπικό, τον κώδικα ενδυμασίας και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που ταιριάζουν στις επιχειρησιακές ανάγκες. Μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τις εταιρείες του Ομίλου σε διεθνή αεροδρόμια είναι οι ακόλουθες:

  • Συνοδεία Εδάφους και Αέρος
  • Επιβεβαίωση Κάρτας Επιβίβασης
  • Πληροφόρηση για τον περιορισμό μεταφοράς συγκεκριμένων υλικών κατά την πτήση